Haven

Haven blev i sin tid anlagt af Marie Christensen, der sammen med sin mand Christian (Kesse Samuel) var de sidste, der drev stedet som landbrug. Siden blev haven ændret af datteren Lissy, der sammen med sin mand, Leif Krauss, overtog gården i 1980-erne. Marie og Kesse Samuel flyttede på aftægt i det lille hus, der ligger i skoven på vestsiden  af Engbjergvej. Se haven på siden "Billeder fra haven".

Haven er under stadig forandring. Der skæres ned, lægges om, fældes træer og plantes nyt.

The garden

The garden was laid out in its time by Marie Christensen, who together with her husband Christian (Kesse Samuel) were the last to run the place as a farm. Since then, the garden was changed by daughter Lissy, who along with her husband, Leif Krauss, took over the farm in the 1980s. Marie and Kesse Samuel moved on retirement in the small house located in the woods on the west side of Engbjergvej. See the garden on the page "Pictures from the garden".

The garden is constantly changing. Cutting down, laying down, felling trees and planting new ones.

Der Garten

Der Garten Der Garten wurde zu seiner Zeit von Marie Christensen angelegt, die zusammen mit ihrem Ehemann Christian (Kesse Samuel) als letzte den Ort als Bauernhof führte. Seitdem wurde der Garten von Tochter Lissy verändert, die zusammen mit ihrem Ehemann Leif Krauss in den 1980er Jahren den Hof übernahm. Marie und Kesse Samuel zogen in den Ruhestand in dem kleinen Haus im Wald an der Westseite von Engbjergvej. Siehe den Garten auf der Seite "Bilder aus dem Garten".

Der Garten verändert sich ständig. Bäume fällen, niederlegen, fällen und neue pflanzen.

Del siden