Billeder fra haven. Pictures from the garden. Bilder aus dem Garten

 


Grønsagshaven

Haven er delt op i flere afsnit. De første billeder er fra grøntsagshaven, hvor jeg dyrker alle de grøntsager, jeg bruger i husholdningen. Der er to drivhuse til fremavling af blomster og dyrkning af tomater, agurker, aubergine, peber m.m.

Vegetable Garden

The garden is divided into several sections. The first pictures are from the vegetable garden where I grow all the vegetables I use in the household. There are two greenhouses for growing flowers and growing tomatoes, cucumbers, eggplant, pepper and more.

Gemüsegarten

Der Garten ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Die ersten Bilder stammen aus dem Gemüsegarten, in dem ich das gesamte Gemüse anbaue, das ich im Haushalt verwende. Es gibt zwei Gewächshäuser für den Anbau von Blumen und den Anbau von Tomaten, Gurken, Auberginen, Paprika usw.

Sydhaven.

I sydhaven er der frugttræer og bærbuske. Der er et tulipanbed og en havepavillon. Og en dejlig plæne med roser,, hortensia  og stauder. Her er altid et sted, hvor man kan sætte sig med en bog eller bare sætte sig og nyde omgivelserne.

South Garden

The garden is divided into several sections. The first pictures are from the vegetable garden where I grow all the vegetables I use in the household. There are two greenhouses for growing flowers and growing tomatoes, cucumbers, eggplant, pepper and more.

Der südliche Abschnitt.

Im Südgarten stehen Obstbäume und Beerensträucher. Es gibt ein Tulpenbett und einen Pavillon. Und ein schöner Rasen mit Rosen, Hortensien und Stauden. Hier ist immer ein Ort, an dem Sie sich mit einem Buch hinsetzen oder einfach nur hinsetzen und die Umgebung genießen können.

Op til den brolagte gårdsplads mod syd er der en pergola med klatrehortensia, roser, klematis, blåregn og masser af stauder.

 

At the paved courtyard to the south there is a pergola with climbing hydrangeas, roses, clematis, wisteria and lots of perennials.

 

Bis zum gepflasterten Innenhof im Süden gibt es eine Pergola mit kletternden Hortensien, Rosen, Clematis, Glyzinien und vielen Stauden.

Vesthaven

Vesthaven domineres af 2 ting: et stort Rhododendron bed og et bed med en af Dot elskede roser, Buff Beauty, omgivet af White Cover.

Western Garden

The Western Garden is dominated by 2 things: a large Rhododendron bed and a bed with one of Dot's beloved roses, Buff Beauty, surrounded by White Cover.

Der westliche Garten

Der westliche Garten wird von zwei Dingen dominiert: einem großen Rhododendronbett und einem Bett mit einer von Dots geliebten Rosen, Buff Beauty, umgeben von White Cover.

Del siden