Naturen tæt på.

På Engbjerg lever man midt i naturen. Der er mange fugle, der er masser af rådyr, der jævnligt går igennem frugthaven og forsyner sig med mad i køkkenhaven. I den lille skov, der hører til Engbjerg, ruger musvåger, skovduer og hønsefugle. Her traver jævnligt krondyr rundt. Her er rig lejlighed til at sætte sig ned og lytte og iagttage.

In the middle of nature

At Engbjerg you live in the middle of nature. There are many birds, there are plenty of deer that regularly go through the orchard and provide food in the kitchen garden. In the small forest, which belongs to Engbjerg, mouse-wagons, forest pigeons and birds of prey breed. Here, the reindeer roam regularly. Here you have any opportunity to sit down and listen and watch.

Fasaner ved Engbjerg. Pheasants

Fasaner ved Engbjerg. Pheasants

Bambi på besøg i forhaven. Bambi on a visit in the front yard

Bambi på besøg i forhaven. Bambi on a visit in the front yard

Del siden