Udsigt mod nordøst med Horne kirke. The view to the North East with Horne Church

Udsigt mod nordøst med Horne kirke. The view to the North East with Horne Church

Udsigt, views, Aussicht

Med den høje beliggenhed er der en formidabel udsigt fra Engbjerg. Mod nord er der ca 120 gr. havudsigt, hvor man kan følge den heftige trafik rund om Hirtshals, færger, fragtskibe, fiskefartøjer af forskellig størrelse, krydstogtskibe og m.m. Billedet skifter konstant. Mod syd kan man kigge ud over de høje morænebakker og mod sysvest kan man ane Rubjerg Knude med fyret.

With its high location there is a fantastic view from Engbjerg. To the north there is about 120 gr sea view, where you can follow the heavy traffic around Hirtshals, ferries, cargo ships, fishing vessels of different sizes, cruise ships and more. The image is constantly changing. To the south you can look across the high moraine hills and towards the southwest you can see Rubjerg Knude with the lighthouse

Mit seiner hohen Lage bietet sich eine fantastische Aussicht von Engbjerg. Im Norden gibt es etwa 120 g Meerblick, wo Sie dem starken Verkehr um Hirtshals, Fähren, Frachtschiffe, Fischereifahrzeuge unterschiedlicher Größe, Kreuzfahrtschiffe und mehr folgen können. Das Bild ändert sich ständig. Im Süden können Sie über die hohen Moränenhügel blicken und im Südwesten sehen Sie den Rubjerg Knude mit dem Leuchtturm.

Videos : Follow these links:

https://www.dropbox.com/s/2mzzx1u4qcr6k6o/DJI_0390.MP4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/bwf77gg11lhnnuf/DJI_0391.MP4?dl=0

Mod nord. Hen over Hirtshals. To the north,above Hirtshals

Mod nord. Hen over Hirtshals. To the north,above Hirtshals

Tidlig morgen i august. Early morning in August.

Tidlig morgen i august. Early morning in August.

Del siden